Jan van Dijk

Voorzitter

Tomar de Boer

Secretaris

Wim Bosma

Penningmeester

Eddy Lubbers

Terreinbeheer

Henk Tijhof

Vice Voorzitter

Rik Boerrigter

Vice Secretaris

Jeroen Zweers

Vice Penningmeester